Борисфен
«Вальдорфська школа борисфен»
Навчальна програма 7 класу
7 клас — це діти здебільшого 13-річного віку. Вони стають надзвичайно відкритими для зовнішнього світу, але водночас здатні відчувати межі внутрішнього особистого простору, у який вони часто-густо не готові впускати ні батьків, ні вчителів, ні однокласників. Це вік початку формування ідеалів й усвідомлення причинно-наслідкових зв'язків. Діти є вразливими. Навіть необережно зронене слово може ранити їх досить сильно. Лише гумор, який беруть за основу спілкування дорослі, зможе допомогти налагодити стосунки між ними. Хоча й жартувати можна на обмежені теми, які не торкаються зовнішності підлітків, стосунків одне з одним чи з батьками, вподобань. У цей період діти досить стрімко ростуть, тому частими є переломи кінцівок, вранішнє нездужання, головний біль.

Такий інтенсивний фізичний розвиток відволікає молодих людей від навчального процесу. У них різко знижується успішність. Діти стають розбалансовані й втрачають відчуття ритму. Семикласники — це діти з дорослим тілом, у яких виникає бажання задовольнити всі знання про себе й про власні зміни шляхом пізнання можливостей свого тіла. Адже в цьому віці вони відчувають, що світ навколо лишається незмінним, але видимих змін зазнають саме вони, їхня тілесність. Тому виникає цілком виправдане питання: «Я змінився, але я не знаю, який я. І що мені з цим робити?» Щоб виправдати цю цікавість, діти починають провокувати екстремальні ситуації поза школою. Зважаючи на такі обставини, навчальна програма 7 класу спрямована на те, щоб такі екстремальні ситуації діти переживали в межах школи під наглядом учителів, які з ними працюють.

Багато уваги приділяється власне фізичному здоров'ю дітей на ритмічних уроках ботмерівської гімнастики та оздоровчої гімнастики. Вводяться елементи альпінізму.

Стрижнем цього навчального року є лицарство, пізнє Середньовіччя, Великі географічні відкриття: їхні передумови й наслідки, культура епохи Відродження. Вводиться новий предмет «Хімія», що має на меті підготувати дітей до якісного сприйняття хімічних явищ та процесів. Перші досліди, що пов'язані з феноменом вогню і самим процесом горіння, викликають зацікавлення, породжують питання й пробуджують уяву й непідробний інтерес до таких знайомих і на перший погляд звичних явищ. Саме програма з хімії досить тісно інтегрується з такими предметами як біологія, географія, історія, фізика, образотворче мистецтво.

Надзвичайно важливою є епоха, що розглядає біологію людини. Саме протягом цієї епохи діти вчаться пізнавати своє тіло, вивчаючи процеси харчування й травлення, дихальну систему, кров та кровообіг, терморегуляцію та виділення. Питання здорового харчування, згубного впливу алкоголю й наркотиків, що хвилюють підлітків, детально розглядаються й скеровуються у здорове русло.

Вивчення фізики має можливість спиратися на вже більш високий рівень мисленнєвої діяльності підлітків, на їхню здатність усвідомлювати абстрактні поняття, причинно-наслідкові зв'язки в пізнанні того чи іншого явища. А розгляд механіки у віці статевого дозрівання сприяє усвідомленню механічних процесів, що торкаються питання ваги та сили рівноваги.

Астрономія як одна з найдавніших дисциплін, що намагалася практично пізнавати довкілля, виходячи з потреб людини, також входить до навчальної програми 7 класу. Для спостереження за небесними світилами діти вповні використовують знання й уміння, здобуті під час вивчення природничих предметів. Водночас астрономія є певною мірою романтичною наукою.

Вивчення географії материків та океанів, яка розпочинається з «Епохи великих географічних відкриттів», де учні разом з найвідомішими мандрівниками поступово відкривають для себе світ, супроводжується пізнанням духовно-душевного життя народів, розвитку культури й формування цінностей. Саме це може слугувати певним орієнтиром для підлітків, які перебувають у пошуку власного душевного ладу.

На епосі геометрії продовжується вивчення різних видів трикутників, розглядається більш глибоко теорема Піфагора та її різні доведення, засновані на геометричних побудовах, а також геометричні перетворення. На уроках з алгебри учні продовжують працювати з раціональними числами та виконувати дії над ними, із цілими виразами, а також вчаться розв'язувати лінійні рівняння з однією змінною і вирішувати текстові задачі за допомогою таких лінійних рівнянь.

Опрацьовуючи теми з української мови, такі як «Сполучники», що здатні передавати причинову наслідковість, «Дієприкметник» і «Дієприслівник», «Безсполучникове речення», яке розглядається як найбільш гнучке речення, підлітки значно краще сприймають пластичність мови, що дає змогу їм самим краще виражати конкретні відношення та передавати розмаїття стосунків.

Інтегрованість інтелектуальних предметів із предметами мистецтва надзвичайно сильна. На уроках музики вводяться барабани, гра на яких є своєрідною терапією для підлітків, які втрачають відчуття ритму. На уроках рукоділля й ремесла діти працюють над виготовленням маріонеток і пошиттям для них одягу на швейних машинках. Наприкінці року цей проект закінчується постановкою маріонеткової вистави. На уроках живопису, супроводжуючи епохи математики та фізики, підходимо до вивчення законів лінійної перспективи, даючи можливість учням відчути радість від самостійного відкриття її законів. Під час епохи з хімії виконуємо малюнки, що передають такі динамічні процеси, як горіння, а також процеси кристалізації. На уроках з глини пропонуються вправи з послідовного перетворення геометричних фігур, а також відводиться час для ліплення людської фігури, звертаючи увагу на пластику жестів, рухів, які є вираженням відчуттів.

І, зазвичай, навчальний рік закінчується походом. У цьому віці підліткам пропонується сплав на байдарках по Десні, що значно економить їхні фізичні зусилля, які цілковито направлені на побудову тілесності молодої людини.

Саме таке здорове проживання цього непростого періоду сприяє тому, що діти насичуються і мають можливість більш екологічно себе проявляти та шукати власні ідеали, виникає потреба більш широко й образно мислити. Підлітки починають читати (мають велику потребу в душевних віршах, пригодницьких і фантастичних романах), слухати музику, спілкуватися.