Борисфен
«Вальдорфська школа борисфен»
Навчальна програма 6 класу
6 клас — це діти віку 12-13 років. Досить складний період у житті молодої людини. Період полярностей. Час, наповнений страхом і силою, пошуком цінностей і, водночас, запереченням порядку та прагненням хаосу. Внутрішній світ підлітка коливається від любові до прекрасного, чистого, істинного до повного захоплення потворним. Діти чекають підтримки й розуміння від батьків і вчителів, але й стають досить категоричними й часто цинічними у власних судженнях, заперечуючи авторитет дорослих. Вони все більше прагнуть свободи, але, отримавши її, відчувають повну розгубленість і безпорадність. Підлітки вперше свідомо переживають власну індивідуальність. У них сильно витягуються кінцівки, вони стають досить незграбними. Учителю необхідно виробити нові взаємини, що вибудовуються на новій грані авторитету – почутті гумору, що стає життєво необхідною платформою спілкування в цьому віці.

У дітей 12 років виникає велика жага пізнавати реальний світ. Але не лише його вивчати. Вони мають непереборне бажання його контролювати. З'являються нові предмети: економіка (гроші), закони геометрії, римські закони й римське право, середньовіччя, фізика, мінералогія, географія Європи, ботмерівська гімнастика, робота з деревом, каменем. Вони хочуть навчитися використовувати власні життєві сили для формування світу.

Стрижнем 6 року навчання є Епоха Давнього Риму та Епоха Середньовіччя. Усвідомлення значущості права, правил, законів поведінки від повного заперечення й протесту до згоди й прийняття дає можливість зрозуміти цю необхідність для існування. У Середньовіччі діти підіймаються від дна, де панує темрява, війни, голод, хвороби, до благочестивості ченців-монахів, благородності лицарів, котрі керуються кодексом честі, а також до вірності й деякою мірою жертовності селян.

Викладаючи будь-який епохальний предмет, вчитель постійно використовує зв'язки з темами інших предметів. І не лише з природничими науками, але й з гуманітарними, з мистецтвом. На уроках літератури учні рецитують балади, читають твори зарубіжної літератури в українському перекладі про лицарські та військові подвиги, художні тексти, пов'язані з періодом Київської Русі. На уроках музики виконують середньовічні балади, вивчають середньовічні танці. На уроках ліплення з глини будують Колізей, акведуки, середньовічне місто. На живописі розглядають геральдику й створюють родинні герби. Наприкінці епохи відбувається лицарський турнір і середньовічний бал.

У дванадцятилітньому віці виникає потреба практично застосувати знання з геометричних побудов. Учні здатні розгадати таємницю семи кіл, і перед ними розкриваються можливості побудови кутів різної міри, поділу кута, відрізка й дуги навпіл, побудови фігур різних форм: трикутників, шестикутників і, відповідно, 12-, 24-, 48-кутників, прямокутників, трапецій, квадратів і, відповідно, 8-, 16-, 32-кутників, ромбів, дельтоїдів, побудови паралельних прямих, суміжних та вертикальних прямих. Усе це обумовлює виведення основних геометричних визначень та аксіом. Акуратно виконана робота породжує почуття краси, ретельність виконання тренує волю, а точність побудови – об'єктивність.

Математичні правила й закони мають бути надзвичайно ясними й зрозумілими та, водночас, вони повинні легко застосовуватися в конкретних практичних життєвих ситуаціях.

Економіка — розгляд таких важливих грошових відносин як прибуток, попит, додаткова вартість, собівартість, кредит, відсоткова ставка – додає учням більшої впевненості, адже, зустрівшись з цим у житті, вони не почуватимуться безпорадними. Завершальним проектом цієї епохи є проект «Кав'ярня», де учні мають змогу втілити набуті знання практично: від ідеї, розробки, розподілу ролей до кінцевого результату з розрахунками доходів і чистих прибутків.

На уроках фізики досить багато часу відведено феноменологічному спостереженню. Дитині дається можливість, докладаючи деякі зусилля, вповні відчути й пережити певне явище. Душі дітей ніби пробуджуються, вони мимоволі починають шукати причини, завдяки чому розвивається самостійність мислення. У 6 класі учні знайомляться з такими важливими темами, як акустика, оптика, теплові явища, електрика, магнетизм на рівні «якщо — то», що є початком опанування логічного мислення. Наприкінці епохи діти роблять проект «Тіньовий театр», де мають можливість застосувати знання з оптики.

Епоха мінералогії є досить співзвучною шестикласникам. Прохід лабіринтами гіпсових печер, опускання в глибини гранітних кар'єрів сприяють глибшому розумінню не лише фізичних властивостей мінералів та гірських порід, але й фізичному й психологічному станам дітей.

Наприкінці року учні йдуть у похід у Карпати за власним маршрутом, де вивчають гірські хребти, види й походження гір, спостерігають за рухом льодовика. Але найголовніше – вчаться долати втому, роздратування, вчаться зібраності й організованості, витривалості й стають більш згуртованими.