Борисфен
«Вальдорфська школа борисфен»
Навчальна програма 1 класу
Перший клас є місточком між двома важливими семиліттями життя людини, переходом від повної опіки батьків та вихователів до готовності самостійно пізнавати світ через навчання. Дитина семи років досі вибудовує своє тіло та вчиться користуватися ним. Першокласник ще потребує народної казки, його свідомість ще м'яка та образна. Саме тому усе навчання має образний характер.

Програма 1 вальдорфського класу побудована так, щоб зробити перехід від гри до навчання гармонійним, відповідним природі дитини, щоб усі подальші шкільні роки дитину живили образи та звички, закладені у 1 класі.

  • Малювання форм. Лейтмотивом цієї епохи є переживання прямої та кривої ліній і усвідомлення того, що з них складений увесь видимий світ. Діти знаходять ці лінії у зовнішньому оточенні та собі, проживають їх через рух власного тіла у просторі, встановлюючи єдність себе та цілого світу. Технічно малювання форм є підготовкою руки до написання літер та цифр.
  • Українська мова. У першому класі діти знайомляться з літерами так, як це відбувалося історично: через художній образ до знаку письма, який позначає звук. Діти вчаться письму друкованих літер, тому що їхні кисті ще не готові до напруження від прописів. Разом з тим оволодіння читанням відбувається здорово і легко. На ритмічній частині уроку першокласники, безперервно вивчаючи у русі та жестах вірші та чистомовки, вправляються у мовленні, вчаться вслухатися у звучання мови.
  • Математика. Вивчення римських цифр перед арабськими для встановлення історичної послідовності та виведення зв'язку чисел зі світобудовою; усвідомлення одиниці як цілого, як найбільшого числа на Землі; знайомство через образи та вправляння у чотирьох математичних діях; засвоєння через рух тіла числових рядів, які підводять до закономірностей таблиць множення та ділення — такою є математика у першому класі вальдорфської школи.