Борисфен
«ВАЛЬДОРФСЬКА ШКОЛА БОРИСФЕН»

21 запитання
до вальдорфської школи

1. Яких дітей приймають до вальдорфської школи?
Вальдорфські школи принципово відкриті для усіх дітей, незалежно від віросповідання, етнічного походження, світогляду і доходу батьків. Після ґрунтовних інформаційних зустрічей з батьками із кожною дитиною відбувається індивідуальна співбесіда. До школи також можуть перейти учні* з інших шкіл. (* З метою зручності читання використовуємо слова «учень» і «вчитель». Однак, звісно, завжди маються на увазі обидві статі.)
2. Чим вальдорфські школи відрізняються від інших шкіл?
Вальдорфські школи прагнуть розвивати рівною мірою інтелектуальні, творчі, художні, практичні та соціальні здібності дітей і підлітків. Починаючи з першого шкільного року, вальдорфські учні вивчають дві іноземні мови. Хлопчики і дівчатка в'яжуть, шиють, вирізають разом на уроці рукоділля, пиляють, працюють молотком, шліфують на уроці праці. У 8 і 12 класах вони ставлять серйозні вистави, а також у рамках своєї курсової роботи (проекту) протягом року вони у теорії і на практиці працюють із певною, обраною ними темою. Садівництво та евритмія є невід'ємними складовими їхньої навчальної програми.
3. Хто такий Рудольф Штайнер і що спільного у нього з вальдорфською педагогікою?
Рудольф Штайнер – засновник вальдорфської педагогіки. Еміль Мольт, власник дійсної на той час сигаретної фабрики «Вальдорф Асторія», спільно з ним заснував першу вальдорфську школу у Штутгарті. Зміст і методи вальдорфської педагогіки ґрунтуються на знаннях Рудольфа Штайнера про закономірності розвитку дітей і підлітків. Поряд з педагогікою гуманітарні дослідження Рудольфа Штайнера відбувалися також у сфері біодинамічного сільського господарства, антропософської медицини і мистецтва.
4. Чи повинна дитина мати художні таланти, щоб її прийняли до вальдорфської школи?
Ні, вальдорфська школа відкрита для дітей з найрізноманітнішими талантами й здібностями. Нові дослідження мозку переконливо свідчать про те, що завдяки заняттям різними видами мистецтва діти і молодь набувають багато компетенцій, які виходять далеко за рамки їхньої безпосередньої діяльності. Коли вальдорфські діти займаються живописом, графікою, ліпленням або грають на музичних інструментах, перш за все відбувається навчання диференційованому сприйняттю і розкриття їхнього творчого потенціалу. При цьому, звісно, враховуються таланти кожного окремого учня. Вальдорфські вчителі прагнуть збалансовано розвивати особистість учня: його інтелект, творчі здібності та самостійність.
5. Чи правда, що до вальдорфської школи здебільшого йдуть діти із труднощами у навчанні?
Ні. У вальдорфській школі вчаться діти з усіма рівнями здібностей, як і у звичайних державних школах, однак тут поряд з інтелектуальними однаково розвивають також соціальні, ремісничі й художні здібності. Індивідуальний супровід дітей, які потребують спеціальної допомоги – важлива частина вальдорфської педагогіки, вона реалізується або у школі, яка має для цього можливості, або в лікувально-педагогічних школах для дітей з особливими потребами.
6. Чи правда, що у вальдорфських школах завжди дуже великі класи?
У кожній школі своя ситуація, але це правда, що інколи зустрічаються великі класи. У таких випадках для проведення більшості уроків ці класи ділять на дві або три групи. Діти, котрі у якомусь предметі відчувають себе впевненіше, допомагають тим, кому цей предмет дається складніше. Учням, які особливо швидко схоплюють матеріал, вчителі дають більш складні додаткові завдання. У великому класі завдяки великій різноманітності особистостей, темпераментів і якостей дітей створюється протягом 12 років соціальна спільнота, в якій молоді люди навчаються одне в одного.
7. Чи правда, що у вальдорфських школах нема оцінок і ніхто не залишається на другий рік?
Хоча вальдорфські школи відмовляються від оцінок у початковій і середній школах, проте роботи учнів, звичайно ж, оцінюються. Замість балів вдаються до індивідуального оцінювання (відгуків), у якому педагог рівною мірою враховує особистісний розвиток і прогрес у навчанні своїх учнів. Таким чином, значення має не тільки рівень знань, а й загальний розвиток учня протягом певного відрізка часу. Вальдорфські учні вчаться від 1 до 12 класу у стабільній спільноті свого класу, незалежно від кінцевої мети одержуваної ними шкільної освіти. Нікого на цьому шляху не залишають на другий рік.
8. Без оцінок і другорічників – за таких умов у дітей взагалі є стимул вчитися?
Оскільки вальдорфська педагогіка дуже орієнтована на практику і співзвучна етапам розвитку учня, така проблема виникає рідко. Діти й підлітки розвивають особисту ініціативу не через зовнішній тиск, зумовлений необхідністю досягати хороших результатів, а з огляду на живий інтерес і душевне піднесення завдяки різнобічному змісту навчання. Цим опікується вчитель, і він робить це творчо, не втрачаючи зв'язку з життям. Таким чином, навчання орієнтується на особистий досвід дітей і пов'язане з їхніми власними переживаннями. Вальдорфські вчителі готуються до цієї вимогливої педагогічної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах і на спеціальних вальдорфських семінарах.
9. Чи не займається вальдорфська педагогіка імітацією якогось щасливого світу? Чи зможуть школярі пізніше впоратися з «жорстокою реальністю»?
Практика показує, що саме вальдорфські учні особливо високо цінуються у навчальних закладах, до яких потім вступають. У школі, яка зосереджена не тільки на інтелектуальних здібностях, з першого шкільного дня розвиваються ключові компетенції – креативність, здатність працювати у команді і мислити процесуально. Численні статистичні дослідження стосовно випускників показують, що вальдорфські учні успішні в усіх видах навчальної та професійної діяльності.
10. Яку освіту можна отримати у вальдорфській школі?
У вальдорфській школі можна отримати звичайні державні свідоцтва про закінчення середнього навчального закладу. Багато вальдорфських шкіл видають власний шкільний атестат, який дає можливість учням, поряд з предметами, за якими передбачені державні іспити, презентувати також інші компетенції, отримані ними індивідуально у ході навчання. (З відповіді на це запитання взято фрагмент, актуальний для України. – Прим. ред.)
11. Чи дорого коштує навчання у вальдорфській школі?
Принцип вальдорфської школи – не відмовляти жодній дитині з фінансових причин. Але оскільки дотації приватних шкіл у всіх федеральних землях нижче, ніж муніципальних шкіл (в Україні щодо державних шкіл ми б описали ситуацію так: але оскільки дотації державних шкіл мізерні – Прим. ред.), вальдорфські школи змушені брати гроші з батьків – хоча, і це доведено, вони краще ведуть господарську діяльність, ніж школи, які фінансує (тільки – Прим. ред.) муніципалітет. Щоб зробити можливим доступ до школи усім дітям, вчителі та батьки формують солідарні спільноти, які в кожній школі функціонують трохи по-різному, проте усі вони працюють над тим, щоб згладити різні фінансові стани сімей.
12. Вальдорфські школи називаються «вільними школами». Чи означає це, що в них діти виховуються антиавторитарними методами?
Поняття «вільні школи» не означає, що не існує жодних правил. Це означає, що такі школи мають широку педагогічну автономію. У початковій школі вальдорфські вчителі вибудовують стосунки зі своїми учнями на основі «авторитету з любов'ю». Діти шукають свої межі. І тільки коли вони дізнаються про межі дорослих, вони, з одного боку, відчувають себе у безпеці, а з іншого – пізнають себе як самостійну особистість. З плином шкільних років стосунки вчителя і учнів стають все більше схожими на всебічне партнерство у навчанні.
13. Чому у перші 8 шкільних років із дітьми (по можливості) залишається один і той самий класний вчитель?
У спільноті, сформованій на основі стабільності і ритму, діти розкриваються природним чином. Щоб бути для них надійною опорою у цьому процесі, вальдорфський шкільний вчитель супроводжує «свій» клас по можливості від 6 до 8 років поспіль і щоранку викладає як мінімум перші дві години. Коли відбувається зміна «епох», протягом кількох тижнів він проводить дітей крізь матеріал на перетині різних дисциплін. При цьому він дуже добре знає своїх учнів і може враховувати їхні індивідуальні сильні й слабкі сторони.
14. Що означає «викладання епохами»?
Протягом перших двох годин шкільного дня кілька тижнів поспіль учні інтенсивно працюють з одним з предметів. Так, наприклад, три тижні підряд у школярів щоранку дві години математики, географії, німецької мови, історії або іншого головного предмета. Через декілька тижнів зміст епохи перемикається на іншу тему, щоб учні активно заглибилися в неї. Базові навички, такі як арифметика і письмо, школярі зміцнюють протягом різних епох у безперервних вправах. На додаток до головного уроку епохи вчителі-предметники викладають уроки спорту, іноземних мов, евритмії, релігії (в українських вальдорфських школах дисципліна «Релігія» не викладається. – Прим. ред.), музики, ремесла, художньої творчості.
15. Чи здатний один учитель мати достатню кваліфікацію, щоб викладати усі предмети?
Класні вчителі у вальдорфській школі дійсно охоплюють великий спектр предметів. Спеціальний порядок навчання, який вони проходять, отримуючи вищу освіту або післядипломну освіту на одному з семінарів Федерації вальдорфських шкіл, або здобуваючи вальдорфську кваліфікацію у педагогічному університеті, цілеспрямовано готує їх до цього. (В Україні ми маємо лише Всеукраїнський вальдорфський педагогічний семінар, який є недержавною програмою підготовки вальдорфських вчителів. – Прим. ред.)
До класних вчителів, вчителів-предметників, вчителів старших класів є однакова вимога – їхня освіта повинна бути як мінімум рівнозначною державній. У початкових і середніх класах головним завданням усього процесу навчання є не просто передача знань – важливо також дати можливість учням встановити живий, насичений власним досвідом зв'язок з навчальним матеріалом. Таким чином, навчання може бути цікавим – протягом усього життя.
16. Як старшокласників готують до вибору професії?
У старших класах молодим людям усі предмети викладають вчителі з академічною або професійною освітою. Засвоєні протягом усього навчання у школі практичні знання доповнюються, починаючи з 8 класу, різноманітними практиками: на сільськогосподарській, лісовій, топографічній, виробничій, соціальній практиках учні мають виключно реалістичну навчально-тренувальну базу. При цьому сенс проходження практики – не у пошуку професії, а перш за все у набутті важливих соціальних навичок.
17. Чи не страждає підготовка до іспитів через велику кількість практичних занять, театральних постановок і ремісничих майстерень?
Ці види активності разом із завданнями навчальної програми у певні шкільні роки дійсно створюють подвійне навантаження на школярів. Досвід, однак, показує, що результати іспитів через це не страждають. Тому що середні підсумкові оцінки вальдорфських учнів знаходяться як мінімум на однаковому рівні з оцінками учнів державних шкіл.
18. Чи прищеплюється учням вальдорфських шкіл певний світогляд?
Розроблена Рудольфом Штайнером антропософія надає вчителям допомогу у пізнанні, але вона ніколи не стає предметом навчання. Оскільки вальдорфська школа є міжконфесійною, то спочатку батьки вирішують, уроки якої релігії відвідуватиме їхня дитина, а пізніше молоді люди приймають рішення самі. (Про те, що в українських вальдорфських школах предмет «Релігія» не викладається, ми писали тут (п. 14). – Прим. ред.)
19. Що собою являє урок евритмії?
Евритмія (дослівно: хороший, гарний ритм) – це мистецтво руху, яке викладають у всіх класах вальдорфської школи. На відміну від пантоміми, гімнастичних або танцювальних видів руху, які можуть творитися вільно, в евритмії для кожної фонеми і кожного звуку є конкретний жест – таким чином мова і музика стають видимими. У мовній евритмії школярі, наприклад, відтворюють фонеми, які звучать у тому чи іншому вірші, у звуковій евритмії – те, що відбувається у музичних інтервалах музичної композиції.
20. Чи природничі науки мають якесь значення у вальдорфській школі? А як у вальдорфській школі ставляться до комп'ютерів?
У вальдорфській школі викладання природничих наук має таку саму вагу, як і викладання інших навчальних предметів. Урок інформатики є невід'ємною частиною навчального плану вальдорфських шкіл, при цьому педагоги надають великого значення тому, щоб діти, перш ніж познайомитися з віртуальним світом, освоїлися у природному світі й розвинули свої соціальні та творчі здібності. У старших класах робота з комп'ютерами і програмним забезпеченням є для кожного вальдорфського учня буденною справою. Дослідження PISA у сфері природничих наук підтвердило, що компетенції вальдорфських учнів у природничих науках – набагато вище середнього рівня, що зумовлено безпосередньо методикою викладання, яка застосовується у вальдорфських школах.
21. Що робити, якщо моя родина переїжджає?
Кожна вальдорфська школа постарається прийняти до себе вальдорфського учня, який переїхав. Перехід з державної школи або до неї, звичайно, викличе якесь перелаштування, але він можливий і не є рідкістю. У разі, якщо ви переїжджаєте за кордон: у світі існує – з явною тенденцією зростання – 1067 вальдорфських шкіл (станом на липень 2016 року). Таким чином, вальдорфські школи є найбільшим міжконфесійним і недержавним педагогічним рухом у світі.
Насамкінець

У цій статті була зроблена спроба коротко відповісти на найпоширеніші запитання про вальдорфські школи. Стаття не претендує на вичерпне розкриття усіх тем.
Джерело: www.waldorfschule.de
Фото
: Альона Тихонова
Переклад: «Вальдорфська школа Борисфен» (Київ, Україна)

Ви можете використовувати цей текстовий матеріал повністю або частково виключно за умови встановлення гіперпосилання на сайт www.waldorfkyiv.org.